Clairvoyant Tarotlæsning

At lægge Tarot kort er en ældgammel skik og kortene er fulde af symboler, farver, arketyper og tal, som hvis de bliver tolket rigtigt, kan give dig dyb indsigt i dit liv. De kan være dig til stor hjælp i situationer, hvor du skal foretage vigtige valg. Kortene er en hjælp til selvhjælp. Du trækker dem og jeg tolker dem.

Jeg kan også gøre det telefonisk, så er det mig der trækker kortene på de spørgs mål, som du måtte have og igen mig, der tolker dem. Denne metode er velegnet, hvis du står med nogle her og nu spørgsmål, du hurtigt skal have svar på. Jeg har ofte også været til stor hjælp i forretningsmæssige sammenhænge og i sociale spørgsmål.

Kommer du til en læsning hos mig, lægger vi et oplæg, der kaldes det Keltiske kors. Det består af 11 kort, hvis betydning og plads i oplægget jeg vil uddybe for dig til du har forstået dem alle. Hvis du her ikke har fået svar på de spørgsmål, som du gerne må have forberedt hjemmefra og skrevet stikord til, vil vi så trække ekstra kort på dem. Du vil her hver gang se, at de også leder hen til kort som har været på bordet i det første store oplæg, da intet jo er tilfældigt.

Jeg afsætter en time til seancen.

N.B. Jeg kommer også gerne til venindeaftener, polterabend og lignende arrangementer. Pris efter aftale.