Clairvoyance

En Clairvoyance hos mig foregår på den måde, at jeg bruger tid i forvejen, på at gøre mig klar. Du må derfor helst ikke komme for tidligt. Du må også selv gerne have forberedt dig og indstillet dig på, hvad du gerne vil have noget at vide om. Men først stiller jeg ind på dig og ser hvad der kommer. Der vil nemlig altid være noget, du har brug for og gavn af at vide. Når det så er på plads, er det tid for dig at stille spørgsmål. Her skal du vide, at jeg arbejder ud fra nogle etiske regler, der siger, at man ikke stiller ind på livstruende sygdom, død og ulykke, men kun på hvordan du kan forholde dig til ting, der er sket. Man stiller heller ikke ind på tredjeperson uden skriftligt samtygge, men kun på dine relationer til andre. Du skal også vide at jeg har tavshedspligt, og at du skal være fyldt 18 år.

Clairvoyance er et redskab til at give dig dyb indsigt og til se ting, der sker i dit liv fra andre synsvinkler, så du bedre bliver i stand til at skelne imellem, hvad du skal tage op, og hvad du bør lade ligge, hvad der er dit ansvar og hvad der er andres. Det vil give dig de bedste muligheder for at træffe de rigtige valg på de bedste tidspunkter.

Jeg kan også se evt. uopdagede talenter og resourcer, som du måske ikke selv er bevidst om; men som du kan fremelske ved at fokusere og målrette dem. Det har måske været drømme, som du troede uopnåelige, som pludselig er indenfor rækkevidde.

Ser jeg noget nu og i fremtiden, skal du vide at det kun er vejledende. Der er altid flere veje at gå, og du skal vide, at du altid har din frie vilje og dermed selv har ansvaret for dit eget liv og de valg, du vælger at tage. Valg taget ud fra dit hjerte, som står for dit højere selv og ikke fra dit ego, vil altid give de bedste resultater på længere sigt og til mere glæde for dig selv og dine omgivelser.

En clairvoyance hos mig er af ca.50 min. varighed.